Back

ⓘ Chalcedony k æ l ˈ s ɛ d ə n i inggih menika satunggaling wujud ingkang sami tumpuk-tumpukan. Kuarsa lan moganit menika kalebet mineral silika, ananging kuars ..
Chalcedony
                                     

ⓘ Chalcedony

Chalcedony / k æ l ˈ s ɛ d ə n i / inggih menika satunggaling wujud ingkang sami tumpuk-tumpukan. Kuarsa lan moganit menika kalebet mineral silika, ananging kuarsa menika gadhah pérangan trigonal wondéné ingkang moganit menika gadhah sipat ingkang monoklinik. Struktur kimia saking chalcedony inggih menika SiO 2.

Nama chalcedony menika asalipun saking basa Latin chalcedonius utawi calchedonius. Istilah menika ingkang kaping sapisan wonten ing satunggaling karyanipun Pliny the Elder, Naturalis Historia ingkang dipun-ginakaken kanggé nyebat batuan Jaspis ingkang asipat transparan.Chalcedon ingkang wonten ing Asia Cilik. Ananging istilah khalkedon χαλκηδών menika ugi medal wonten ing Book of Revelation.

                                     

1. Geokimia

Struktur

Chalcedony menika naté dipunwastani minangka kriptokristalin kuarsa ingkang gadhah kandhutan serat ananging samenika dipunmangertosi bilih chalcedony menika ugi gadhah sipat ingkang polimorf amargi wonten moganit wonten ing salebeting chalsedony kasebat. Kadar moganit ing satunggal sampel chalcedony manéka werna, Padatanipun ing antawisipun 5 dumugi 20 persèn.

Kelarutan

Sinaosa gadhah senyawa kimia ingkang mèmper kaliyan kuarsa, ananging chalcedony menika gadhah sipat langkung larut tinimbang kaliyan kuarsa wonten ing tèmperatur ingkang andhap. Bab menika saged amargi kristal chalcedony menika langkung alus satemah gadhah rasio wiyaring permukaan lan volume ingkang langkung inggil ingkang dipunprakirakaken amargi wontenipun moganit.