Back

ⓘ Warteg utawi warung tegal, inggih punika salah satunggaling papan sadèan ingkang nyediakaken dedhaharan khas kabupatèn Tegal. Warung ingkang asring pinanggih wo ..
Warteg
                                     

ⓘ Warteg

Warteg utawi warung tegal, inggih punika salah satunggaling papan sadèan ingkang nyediakaken dedhaharan khas kabupatèn Tegal. Warung ingkang asring pinanggih wonten kitha ageng punika kondhang sanget. Warung ingkang lair saking astanipun para perantau asal laladan kabupatèn Tegal punika panci sampun nglebur kaliyan kauripan masarakat wonten ing kitha gedhé. Warteg kados ta sampun dados bilik egaliter ingkang pundi strata sosial saking manéka golongan menapa kemawon dhahar wonten ing satunggal bangku kayu dawa kang kanthi boten mentingaken isin lan gengsi. Warteg kondhang amargi warungipun ingkang nyediakaken kathah masakan nanging regi-regi dhaharan kaliyan ombènanipun langkung mirah kaliyan warung sanèsipun. Warteg dipunanggep kaliyan masarakat mawi warung ingkang merakyat amargi boten namung kalangan wong cilik kemawon ingkang mampir warteg, nanging ugi saking tiyang sugih.

Warteg limrahipun langkung saged kapanggih wonten ing laladan se-Indonésia, mliginipun wonten ing pulau Jawa. Kitha ingkang kathah piyambak cacahipun warteg ingkang pinanggihan inggih punika kitha Jakarta. Sesanèsipun wonten ing Indonésia, wonten ugi warteg ing nagari manca. Nanging wonten satunggal prakawis ingkang dados geguyon wonten ing kasunyatanipun. Nalika énggal-enggalané warteg kondhang wonten ing jamane, kathah tiyang wonten ing laladan-laladan sanès sami tepang kaliyan ingkang dipunnamani warteg, malah tiyang Tegal piyambak boten mangertosi menapa ingkang dipunwastani warteg. Malah tiyang-tiyang laladan sanès ingkang ngertos. Nanging sapunika, sampun kathah tiyang Tegal ingkang nyemplung wonten ing tlatah bisnis per-Warteg-an punika.

                                     

1. Sajarah Warteg

Sajarah warteg saged dipunruntut saking manéka versi. Manawi saking pacelathonipun saking tiyang-tiyang kathah, sajarah warteg dipunwiwiti antawis taun 1970-1980-an. Nalika samanten, wonten ing kitha gedhé, mliginipun Jakarta, saweg pliket sanget anggènipun nggiyaraken pembangunan Jakarta. Kathah proyek pembangunan ingkang dipunlampahaken déning pamaréntah rikala punika. Proyek ingkang saweg dipunlampahaken njalari efek ganda "multiply effect"dhumateng para pekerja tukang, kuli wonten jumlah kathah. Para pekerja Proyek punika limrahipun sarana ngiyup ingkang dipunnamani bedeng-bedeng sawatawis wonten ing kiwa-tengené proyek. Perkawis sanès ingkang dipunraosaken déning para pekerja inggih punika kabetahan konsumsi ingkang saged kamot biaya: mirah lan kathah. Peluang punika lajeng dipun-ginakaken déning warga Tegal ingkang manggèn wonten ing kutha krajan. Kelompok imigran asal Tegal miwiti usahanipun kanggé nyediakaken layanan kuliner wonten ing caket lokasi proyek. Para perantau punika saged nyediakaken manéka warni produk ingkang mirah lan kathah, ingkang lajeng dados satunggal stereotip Warteg ingkang tinepang sapunika.