Back

ⓘ Sosiologi ..
                                               

Sosiologi

Sosiologi yaiku ngèlmu kang nyinaoni tindak tanduk sakumpulan manungsa ing masarakat. Sosiologi iku béda karo ngèlmu sosial.Ilmu iki nyinaoni prakara masarakat kang magepokan karo uripé manungsa. Tembung sosiologi kawentar saka tangané sarjana Perancis, August Comte. Mula ora anèh yèn saiki wong pinter iki dianggep Bapak Sosiologi. Èwa semana, Émile Durkheim kang kasil nggawa sosiologi ing madyaning pasinaon agung. Sawetara wacana ing sosiologi: Sosiologi Pakuthan/Perkotan Sosiologi Bencana Sosiologi Pulitik Sosiologi Padésan Sosiologi Sains dan Teknologi Téyori Sistem Sosiologi Deviasi Pe ...

                                               

Florestan Fernandes

Florestan Fernandes ya iku ahli antropologi lan sosiologi saka Sao Paulo, Brazil, kalairan tanggal 22 Juli 1920. Pandhidhikan pawiyatan luhur Florestan olèh saka ing University of Sao Paulo. BA taun 1943, MA taun 1947, lan Ph.D. taun 1951. Taun 1953, dhèwèké olih gelar Liver Docência. Panlitian antropologis kang dilakoni dhèwèké ana ing Sao Paulo, Brazil. Karya-karya akademis kang tinulis déning Florestan ya iku antarané Organização social dos Tupinambá taun 1948, A Função social da guerra na sociedade Tupinambá taun 1970, Ensaio sobre o método de interpretação funcionalista na sociologia, ...

                                               

Anthony Giddens

Anthony Giddens, Baron Giddens ya iku sosiolog asal Britania Raya. Dhèwèké ya iku sawijining sosiolog Inggris kang misuwur amarga téyori strukturasi lan pandangan ngenani masarakat modern. Dhèwèké dianggap minangka salah sawijining kontributor sosiologi modern. Telung tahap kang paling wigati bisa diidentifikasi ing akademise. Kang wiwitan ya iku mèlu njabarake sawijining visi anyar ngenani apa sosiologi iku, ngandharake pemahaman téyoritis lan metodologis saka babagan mau manut reinterpretasi kritis tumrap klasik. Ing tahap kaping pindho Giddens ngrembakaaketéyori strukturasi, analisis ag ...

                                               

Gugon tuhon

Gugon tuhon utawi wonten ing madyaning masarakat Jawa dipunwastani pepali utawi larangan. Gugon tuhon punika kalebet kapitadosan ingkang sampun wonten saking jaman rumiyin. Gugon tuhon inggih punika kapitayan utawi kapitadosan marang sawenehing bab utawi prakawis ingkang boten tinemu wonten ing nalar. Tumprapipun tiyang pitados tansah gadhah raos sumelang manawi boten saged nyembadani prekawis ingkang dipunanggep mbebayani punika.

                                               

Kawin

Kawin kuwi manunggalé wong loro dadi siji. Kawin iku mèmper kontrak manawa wong loro nduwé kekarepan kapéngin urip bebarengan. Kawin uga kerep diarani rabi utawa omah-omah. Bédané ing tembung rabi sing didhedhes iku lelaku kawin utawa kelonané kamangka ing tembung omah-omah sing didhedhes iku olèhé urip bebarengan utawa gegriya. Banjur upacara kawin iku diarani mantènan utawa nikah. Ing kasus sing akèh dhéwé, saindhenging donya, kamanunggalan wong kawin iku antara sawijining wong lanang lan wong wadon.

                                               

Konflik

Konflik asalé saka basa Latin configere kang tegesé silih gebuk. Sacara sosiologis, konflik ditegesaké minangka siji prosès sosial antarané loro utawa luwih wong ing ngendi salah siji pihak ngupaya nyingkiraké pihak liyané kanthi ngancuraké utawa nggawé supaya ora nduwé daya. Konflik bias dumadi jalaran bédaning ciri-ciri kang digawa individu ing siji interaksi. Bebédan-bebédan mau ing antarané nyangkut ciri fisik, kepinteran, pengetauan, adat istiadat, kayakinan, lan liya-liyané. Kanthi digawané ciri-ciri individual ing interaksi sosial, konflik wujud situasi kang wajar ing saben masaraka ...

                                               

Poliandri

Poliandri iku siji rupa poligami ing ngendi sing nglakoni iku wong wadon. Dadi tegesé ya iku wong wadon sing nduwé bojo lanang punjul siji. Conto misuwur poliandri iku kasus Dèwi Drupadi sajeroning wiracarita Mahabharata ing vèrsi asliné. Ing Tanah Jawa jaman mutakir, Dèwi Drupadi namung ditepungi minangka garwané Prabu Puntadéwa. Saka 1.231 masarakat sing dipratélakaké ing 1980 Ethnographic Atlas, 186 tinemu minangka monogam, 453 iku kadhangkala poligin, 588 kerepé poligin lan 4 iku ndarbèni kasus poliandri. Dadi poliandri iku kalebu langka.

                                               

Pribumi

Pribumi utawa kang ndunungi asli iku saben wong kang lair ing siji papan, wewengkon utawa nagara, lan netep ing kana kanthi status orisinal utawa asli utawa tulèn minangka golongan ètnis kang diakoni minangka bebrayan dudu paneka saka nagara liyané. Pribumi asifat autochton. Sacara luwih kusus, istilah pribumi ditujokaké marang saben wong kang kalairaké kanthi wong tuwa kang uga kalairaké ing siji papan mau.

                                               

Rasisme

Rasisme iku siji sistem kapercayan utawa dhoktrin kang nélakaké yèn prabédan biologis kang ana ing ras manungsa nemtokaké pencapaian budaya utawa individu – yèn siji ras tinentu luwih superior lan duwé hak kanggo ngatur kang liyané. Sapérangan panulis migunakaké istilah rasisme kanggo ngrujuk ing préferènsi marang golongan ètnis tinentu dhéwé etnosentrisme, wedi marang wong asing xenofobia, panolakan marang gayutan antarras miscegenation, lan géneralisasi marang siji golongan wong tinentu stereotipe. Rasisme wis dadi faktor panyurung diskriminasi sosial, segregasi lan kekerasan rasial, kal ...

                                     

ⓘ Sosiologi

 • Sosiologi Usada Keséhatan Sosiologi Mikro Sosiologi Pulitik Sosiologi Padésan Sosiologi Agama Sosiologi Sains dan Teknologi Téyori Sistem Sosiologi Pasar
 • filsafat lan sosiologi bekas muridé Durkheim. Adeg - adeg dhasar Mauss ya iku intiné padha karo Durkheim. Nalika iku, antropologi padha karo sosiologi ing Prancis
 • manyinaoni kabèh tingkah laku manungsa. Ngèlmu sosial iku béda karo Sosiologi Sosiologi iku namung manyinaoni tingkah laku manungsa ing masarakat waé.
 • iki, Andi uga éntuk gelar Master of Science ing babagan sosiologi Déné gelar Drs Sosiologi ditampa saka Fisipol Universitas Gajah Mada, Yogyakarta nalika
 • Sosiobiologi Sosiologi agama Sosiologi bencana Sosiologi budaya Sosiologi ékonomi Sosiologi feminis Sosiologi industrial Sosiologi kulawarga Sosiologi komputasi
 • dipunkenal minangka salah satunggaling pencetus sosiologi modhèren. Piyambakipun ndhirikaken fakultas sosiologi pisanan ing siji universitas Éropah taun 1895
 • manungsa ngenani apa sing dianggep becik lan apa sing dianggep ala, éndah utawa ora éndah, lan bener utawa luput. Sosiologi Kebudayaan Norma Konflik
 • surut 1 Januari 2015 nalika tilar donya umuré 70 taun, iku sawijining ahli sosiologi Jerman. Dhèwèké surut déné serangan jantung. Ulrich Beck obituary
 • Pandhidhikan Géografi Pandhidhikan Sosiologi Pandhidhikan Sajarah Pandhidhikan IPS Pandhidhikan Pancasila lan Kewarganagaraan Sosiologi Hubungan Masarakat Public
 • èlmu - èlmu utama biologi, kimia, lan fisika, lan uga èlmu sosial kaya sosiologi mèdhis Babagan èlmu liya sing mènèhi kontribusi wigati marang èlmu kasehatan
 • lan kenceng gandhèng cènèngé karo èlmu - èlmu géologi, botani, ékonomi, sosiologi lan demografi. Kartografi Indonésia Suriname Kaledonia Baru Badan Koordinasi
 • ning babagan ngèlmu pangatahuan, ngèlmu filsafat, ngèlmu logika, ngèlmu sosiologi ngèlmu kadhokteran, ngèlmu matematika lan ngèlmu musik. Ilmu kang paling
Kolonialisme
                                               

Kolonialisme

Kolonialisme yaiku pangembangan kekuasaan ing nagara. Kekuasaan iki ana loro yaiku manungsa lan wewengkon. Sing njurung kolonialisme duwé panyaruwé yaiku hukum kolonial gawé untung nagara kang dikolonialèkaké kanthi ngembangaké infrastruktur ékonomi lan pulitik kang dibutuhaké kanggo majukaké, lan dhémokrasi. Dhèwèké ngrujuaké ing sisa koloni, kaya Amérikah Sarékat, Australia, Selandia Baru, Hong Kong, lan Singapura dadi tuladha suksès sawisé kolonialismé.

Ningrat
                                               

Ningrat

Para ningrat iku wong sing ndarbèni katurunan raja utawa saka golongan karajan. Ing masarakat féodal, kaum ningrat iku kalebu kelas sosial sing dhuwur. Ing kabudayan Jawa para ningrat uga diarani para priyayi. Bédané ningrat karo priyayi iku, istilah priyayi iku khas tumrap ing Budaya Jawa.

Pacaran
                                               

Pacaran

Pacaran wong loro lanang wadon dudu sanak dudu sing nglakoni saka lamaran sing disebut nembak.Kadang wong pacaran mlaku-mlaku bareng, terus rembugan ngiket janji kepéngin urip bebrayan, punika sing dipunarani pacaran.

                                               

Pangantènan

Pangantènan iku acara prajanjèn pasangan kang bakal manunggal. Urutané acara pengantènan: Pahargya Dodol dawet Ngalub-alubi utawa paès Siraman Madik Utusan Ngunduh mantu Ijab kabul Mudodarèni Kumbakarnan utawa rubukan Srah-srahan Lamaran Pasang tarub Gethak dinten Nontoni Salaran Singsedan

Poligami
                                               

Poligami

Poligami iku siji wujud kawin, ing ngendi siji wong nduwé akèh pasangan. Manawa pasangané namung siji, prakara iki diarani monogami. Poligami kerepé dilakoni wong lanang. Manawa dilakoni wong lanang, jenengé diarani poligini. Manawa dilakoni wong wadon, diarani poliandri.

Wandu
                                               

Wandu

Wandu utawa wadam ya iku wong lanang kang luwih seneng minangka wong wadon jrpning paguripan sadina-dinané Sebutan bencong atau banci juga dikenakan terhadap waria dan bersifat négatif.

Users also searched:

definisi sosiologi, fungsi sosiologi, mengenal sosiologi, perkembangan sosiologi, sifat sosiologi,

...
...
...