Back

ⓘ Télégraf inggih punika satunggalipun mesin utawi piranti ingkang dipun-ginakaken kanggé ngirim utawi nampi pesen saking jarak ingkang tebih. Tembung télégraf in ..
Télégraf
                                     

ⓘ Télégraf

Télégraf inggih punika satunggalipun mesin utawi piranti ingkang dipun-ginakaken kanggé ngirim utawi nampi pesen saking jarak ingkang tebih. Tembung télégraf ingkang asring dipunmirengaken sapunika, limrahipun punika télégraf èlèktrik. Télégraf dipunpanggihi déning satunggalipun tiyang Amérikah Sarékat ingkang namanipun Samuel F.B. Morse kaliyan asisténipun, Alexander Bain. Pesen saking télégraf dipunkirimaken déning operator télégraf kanthi ngginakaken sandi morse ingkang misuwur kanthi nama télégram utawi kabelgram, asring dipuncekak pesen kabel utawi kawat. Sandi Morse inggih punika satunggalipun metodhe pangiriman informasi, kanthi ngginakaken standar dhata pangiriman nada utawi swanten, cahya kanthi mbentenaken ketukan dash lan dot saking pesen ukara, tembung, huruf, lan tandha waos. Sandi morse saged dipunkirimaken kanthi supritan, bendera, cahya, lan ketukan morse. Saderengipun wonten piranti télpon, télégram misuwur sanget amargi kathah dipun-ginakaken. Télégram limrahipun dipun-ginakaken kanggé bisnis, dhokumen resmi, lan sanèsipun.

Ing taun 1843, satunggalipun tiyang Sekotlan, Alexander Bain, damel piranti ingkang dipunparingi nama recording telegraph télégraf parekam. Télégraf punika saged dipun-ginakaken kanggé ngirim gambar kanthi ngginakaken kawat èlèktrik. Taun 1855 Giovanni Caselli ugi damel télégraf ingkang saged ngirim pesen. Caselli maringi nama kanggé piranti punika Pantelegraf. Nalika samanten pantelegraf sampun suksés dipun-ginakaken minangka saluran telegraf antawisipun Kutha Paris lan Lyon.

                                     
  • sarana ing jaringan télégraf awit saka prakarsaning kang ngréka télégraf nama Sir Francis Ronalds. Dhèwèké yasa jaringan kabel télégraf dawa 8 mil di Hammersmith
  • ing babagan punika njalari piyambakipun damel panemuan listrik kalebet télégraf listrik ingkang dipundandani. Saking taun 1859, percobaan listrik Lenoir
  • Dhèwèké minangka kolonèl suwéné sapuluh taun banjur dadi Mantri Pos lan Télégraf saha Mantri Béya Minister of Customs kang kajibah babagan impor lan èspor
  • Kadadosan punika dipunsebat Carrington Event lan njalari lumpuhipun jaringan télégraf transatlantik antawisipun Amérika lan Éropah. Montor mabur ulang - alik ingkang

Users also searched:

...
...
...