Back

ⓘ Bani Muththalib ..
                                               

Abu Ayyub al-Ansari

Abu Ayyub al-Ansari saka Bani an-Najjar. Omahé Abu Ayyub éntuk pakurmatan dadi panggonan nginep Muhammad nalika ijrah saka Mekah tumuju Madinah. Abu Ayyub tansah mèlu saben perang kang béla Islam. Ing jaman Muawiyah bin Abu Sufyan, Abu Ayyub mèlu perang nglawan kamaharajan Romawi. Dhèwèké dikubur ing Konstantinopel. Ing jaman pamaréntahan Muhammad al-Fatih nguwasani Kasultanan Utsmaniyah, Abu Ayyub disubya-subya amarga dadi pahlawan kang menangaké kutha Konstantinopel.

                                               

Abdurrahman bin Auf

Abdurrahman bin Auf yaiku sahabat Muhammad kang misuwur. Dhèwèké yaiku salah siji saka wolung wong pisanan kang nampa agama Islam, yaiku rong dina sawisé Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf asalé saka Bani Zuhrah. Salah sawijining sahabat Nabi liyané, yaiku Saad bin Abi Waqqas, yaiku ipene. Abdurrahman uga garwa saka sadulur tunggal ibu Utsman bin Affan, yaiku anak wadon saka Urwa bint Kariz ibu Utsman karo garwa kapindhone. Kaum muslimin lumrahé nganggep yèn Abdurrahman yaiku salah saiji saka Sepuluh Wong kang Dijamin Mlebu Swurga.

                                     

ⓘ Bani Muththalib

  • jeneng asliné yaiku Abdur Rahman bin Shakhr. Abu Hurairah asalé saka kabilah Bani Daus, Yaman. Kira - kira dhèwèké lair 21 taun sadurungé ijrah, lan kawit cilik
  • Umar minangka pendhukung setyané dakwah Rasulullah. Khalifah Umar saka bani Adi, salah sawijining pérangan suku Kurès. Jeneng jangkepé Umar Bin Khatab
  • wahyu lan surat - surat Rasulullah SAW. Zaid bin Tsabit minangka keturunan Bani Najjar, kang wiwit manggon bebarengan karo Muhammad nalika dhèwèké ijrah
  • anak wadon saka Khuwailid bin Asad lan Fatimah binti Za idah, saka kabilah Bani Asad saka suku Kurès. Dhèwèké wanita as - Sabiqun al - Awwalun. Khadijah urip
  • antarané wadyabala Bani Hasyim kang dipanggedhèni déning Husain bin Ali kang anggotane sakiwa - tengené 70 - an wong nglawan wadyabala Bani Umayyah kang dipanggedhèni
  • ageng wonten ing kutha Ummul Qura Mekah minangka batur tukon kulawarga bani Abduddar. Rikala ramanipun pejah, Bilal dipunwarisaken dhumateng Umayyah

Users also searched:

...
...
...