Back

ⓘ Kampung Inggris wonten ing désa Pelem lan Tulungreja. Kampung punika dipunjuluki kampung Inggris amargi wonten ngrika kathah sanget kursus basa Inggris. Wonten ..
                                     

ⓘ Kampung Inggris

Kampung Inggris wonten ing désa Pelem lan Tulungreja. Kampung punika dipunjuluki kampung Inggris amargi wonten ngrika kathah sanget kursus basa Inggris. Wonten langkung 20 papan kursusan ageng ing Kacamatan Pare dèrèng katut papan kursusan ingkang alit.

Kampung Inggris dados alternative papan kanggé ajar basa Inggris kang mirah, ugi dipundukung kaliyan kaanan sinau kang manjakaké siswa. Siswa ingkang ajar basa Inggris wonten mrika boten namung saking Pulo Jawa, saking njawinipun Pulo Jawa ugi kathah sanget, kados ta Pulo Sulawesi, Pulo Sumatra, Pulo Kalimantan, lan sanèsipun.