Back

ⓘ Sekretariat Wakil Presiden Kamentrian Sekretariat Negara Indonesia. Sekretariat Wakil Présidhèn inggih punika salah satunggaling lembaga ingkang mapan wonten in ..
Sekretariat Wakil Presiden Kamentrian Sekretariat Negara Indonesia
                                     

ⓘ Sekretariat Wakil Presiden Kamentrian Sekretariat Negara Indonesia

Sekretariat Wakil Présidhèn inggih punika salah satunggaling lembaga ingkang mapan wonten ing sak ngandhaping Kamentrian Sekretariat Nagara Indonésia. Sekretariat Wakil Présidhèn gadhah tugas kanggé ngawontenaken pinaringan panyengkuyung teknis lan administrasi bab rumah tangga lan kaprotokolan dhateng Wakil Présidhèn, saha analisis kanggé mendhet kawicaksanan Wakil Présidhèn kangg ngawontenaken pamaréntahan lan pambangunan. Sekretariat Wakil Présidhèn dipunpandhegani déning satunggal Sekretaris Wakil Présidhèn ingkang mapan wonten ing sak ngandhaping lan gadhah tanggel jawab dhateng Mantri Sekretaris Nagara.

                                     

1. Fungsi

Sekretariat Wakil Présidhèn kanggé nindakaken tugasipun gadhah fungsi kados makaten:

 • Nyamektakakaken data, informasi, telaahan utawi kajian, laporan ngengingi prakawis- prakawis ingkang gayut kaliyan tugas Wakil Présidhèn kanggé mbiyantu Présidhèn kanggé nindakaken pamarѐntahan nagara ing padatanipun, ugi kanggé nindakaken tugas- tugas tartamtu ingkang dipunparingaken déning Présidhèn dhateng Wakil Présidhèn.
 • Nindakaken gayutan lan kerja sama kaliyan lembaga tinggi nagara, departemen lan lembaga pamarѐntahan sanèsipun, saha pihak- pihak sanèsipun ingkang dipunbetahaken kanggé damel lancar lampahing tugaspiun.
 • paring pitedah- pitedah teknis ing babagan karumahtanggan dhateng para ajudan wakil présidhèn lan ajudan garwanipun wakil présidhèn saha dhokter pribadi garwanipun wakil présidhèn.
 • Nglampahaken fungsi- fungsi sanèsipun ingkang dipunparingaken déning Wakil Présidhèn
 • Layanan administrasi umum ing lingkungan Sekretariat Wakil Présidhèn
 • Nyamektakaken lan nindakaken adicara ing lingkup kanagaran lan adicara sanèsipun ingkang dipunpandhegani utawi dipunrawuhi déning Wakil Présidhèn, lan adicara sanèsipun ingkang dipunrawuhi Wakil Présidhèn lan utawi garwanipun Wakil Présidhèn.
 • ngawontenaken pelayanan kaprotokolan dhateng Wakil Présidhèn lan utawi garwanipun wakil présidhèn.
 • koordinasi kaliyan tim dhokter kapresidhènan kanggé paring layanan keséhatan wakil présidhèn lan utawi garwanipun wakil présidhèn
 • pengelolaan kauangan ing lingkungan sekretariat wakil présidhèn
 • ngawontenaken pelayanan karumahtanggan dhateng wakil présidhèn lan utawi garwanipun wakil présidhèn
 • Nyamektakaken bahan kanggé paring katrangan pers lan pawartos dhateng médhia massa, saha layanan kanggé narjemahaken
 • paring panyengkuyung teknis lan administrasi ingkang dipunbetahaken kanggé damel lancar lampahing tugas penaséhat utawi tim karya ingkang badhé dipuntemtokaken ing salajengipun kanggé mbiyantu wakil présidhèn
 • Pengeloaan anggaran mirunggan wakil présidhèn
 • Ngrencanakaken program lan anggaran kanggé damel lancar lampahing tugas- tugas Wakil Présidhèn.
 • koordinasi kaliyan unit- unit kerja sanèsipun ing lingkungan Sekretariat Nagara lan Sekretariat Kabinet, kanggé paring panyengkuyung teknis lan administrasi kanggé lampahing tugas- tugas wakil présidhèn
 • Nyamektakakaken lan nindakakaken adicara tindakanipun Wakil Présidhèn lan utawi garwanipun Wakil Présidhèn saé punika ing lebet nagari utawi ing manca nagari.
                                     

2. Organisasi

Sekretariat Wakil Présidhèn kapérang dados:

 • Deputi Sekretaris Wakil Présidhèn Babagan Ékonomi
 • Deputi Sekretaris Wakil Présidhèn Babagan Pulitik
 • Deputi Sekretaris Wakil Présidhèn Babagan Tata Kelola Pamaréntahan
 • Deputi Sekretaris Wakil Présidhèn Babagan Administrasi
 • Deputi Sekretaris Wakil Présidhèn Babagan Kasejahteran Rakyat lan Penanggulangan Kemiskinan