Back

ⓘ Pusat Pembinaan, Pendidikan, lan Pelatihan Perencana inggih punika unsur penunjang ingkang mapan wonten ing sak ngandhapipun Badan Perencanaan Pembangunan Nasio ..
                                     

ⓘ Pusat Pembinaan, Pendidikan, lan Pelatihan Perencana

Pusat Pembinaan, Pendidikan, lan Pelatihan Perencana inggih punika unsur penunjang ingkang mapan wonten ing sak ngandhapipun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional lan gadhah tanggel jawab dhateng Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kanthi lantaran Sekretaris Utama. Lembaga punika dipunpandhegani déning satunggaling kepala. Kepala Pusbindiklatren sapunika inggih Dr.Ir.Yahya Rachman Hidayat,MSc.

                                     

1. Tugas lan fungsi

Pusbindiklatren punika gadhah tugas kanggé nindakaken pembinaan lan pangrembakaning Jabatan Fungsional Perencana, lan program pendhidhikan lan pelatiyan kanggé pegawé Kamentrian Nagara Perencanaan Pembangunan Nasional utawi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional lan dados ingkang ngrencanakaken ing tingkat pusat lan laladan kanggé ningkataken kompetensi perencana lan kapasitas institusi perencana ing pusat lan laladan. Kangge nindakaken tugasipun, Pusat Pembinaan, Pendidikan, lan pelatihan perencana gadhah fungsi kados makaten:

 • Ngawontenaken diklat pegawé Kamentrian Nagara Perencanaan Pembangunan Nasional utawi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional lan perencana ing pusat lan laladan
 • Ningali, nindakaken evaluasi, penilaian lan pelaporan saha pamanggih kanggé tindak lanjut saking lampahing Jabatan fungsional Perencana lan pendhidhikan saha pelatiyan ing babagan perencanaan pembangunan
 • Nyamektakaken rumusan kawicaksanan program lan kegiyatan pembinaan Jabatn Fungsional Perencana lan pendhidhikan lan pelatihan perencana
 • Nindakaken koordinasi kegiyatan-kegiyatan pejabat fungsional perencanaan ing lingkungan direktoratipun.
 • Ningkataken kompetensi perencana lan kapasitas institusi perencanaan ing pusat lan laladan
 • Ndhudhah, nlitil lan analisis kawicaksanan
 • nindakaken akreditasi lan mbiji angka kredit Jabatan Fungsional Perencana
 • Ngelola informasi Jabatan Fungsional Perencana lan diklat, saha pelayanan perencana
                                     

2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Pusat Pembinaan, Pendidikan lan Pelatihan Perencana, kapérang dados gangsal, inggih punika:

 • Sub Babagan Pemantauan Program Diklat lan Jabatan Fungsional Perencana;
 • Babagan Pengkajian Program, gadhah tugas kanggé nindakaken pemantauan, pengkajian, ngrumusaken lan nyusun kawicaksanan, saha evaluasi program, lan kegiyatan pendhidhikan lan pelatihan perencanaan lan Jabatan Fungsional Perencana.
 • Sub Babagan Kajian Program Diklat lan Jabatan Fungsional Perencana.
 • Sub Babagan Pendidikan lan Pelatihan Non-Gelar.
 • Babagan Penyelenggara Pendidikan lan Pelatihan, ingkang gadhah tugas kanggé nindakaken seleksi, persiapan, lan nempataken pasarta pendhidhikan lan pelatihan fungsional perencana pusat lan laladan, saha diklat teknis kanggé pegawé Badan Perencanaan Pembangunan Nasional saking pegawé ing lebet nagari utawi ing manca nagari,
 • Sub Babagan Pendidikan lan Pelatihan Gelar;
 • Sub Babagan Penilaian.
 • Babagan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, ingkang gadhah tugas kanggé nindakaken penyajian informasi lampahing Jabatan Fungsional Perencana lan ngawontenaken pendhidhikan lan pelatiyan saha pelayanan.
 • Sub Babagan Akreditasi;
 • Sub Pérangan Tata Usaha, ingkang gadhah tugas kanggé nindakaken urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, lan rumah tangga Pusat Pembinaan, Pendidikan lan Pelatihan Perencana.