Back

ⓘ Komisi Hukum Nasional utawi Dewan Teknologi Nasional inggih punika salah satunggaling lembaga pamaréntah nonstruktural Indonésia ingkang dipunbentuk ing tanggal ..
Komisi Hukum Nasional
                                     

ⓘ Komisi Hukum Nasional

Komisi Hukum Nasional utawi Dewan Teknologi Nasional inggih punika salah satunggaling lembaga pamaréntah nonstruktural Indonésia ingkang dipunbentuk ing tanggal 18 Pebruari 2000 kanthi dhedhasar Surat Dudutan Présidhèn ngèngingi Komisi Hukum Nasional. Déné anggota komisi hukum nasioanal kapérang saking 4 anggota lan dipunlantik déning Présidhèn Republik Indonesia ing tanggal 24 Pebruari 2000. Komisi Hukum Nasional dipunbentuk kanggé mujudaken sistem hukum nasional kanggé negakaken supremasi gukum lan hak-hak asasi manungsa dhedhasar raos adhil lan leres kanggé nindakaken kajian ing babagan hukum saha nyusun rencana kanggé ngenggalaken ing babagan hukum kanthi obyektip kanthi nglibataken unsur-unsur wonten ing masarakat. Anggaran Komisi Hukum Nasional asalipun saking Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara ingkang pikantuk saking Kantor Sekretariat Nagara RI. Lan Ketua Komisi Hukum Nasional ingkang sapunika inggih punika Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H, M.A.

                                     

1. Tugas

Tugas KHN inggih punika kanggé maringaken pamanggih saking panyuwunipun Présidhèn ngengingi manéka warna kawicaksanan hukum ingkang dipundamel utawi dipunrencanakaken déning pamaréntah lan ngengingi prakawis-prakawis hukum ingkang gayut kaliyan kapentingan umum lan kapentingan nasional. Kajawi punika, KHN gadhah tugas ugi kanggé mbiyantu présidhèn tumindak dados Panitia Pengarah Steering Comittee kanggé ndhisen rencana umum kanggé nganyaraken ing babagan hukum ingkang sami kaliyan angen-angen nagara hukum lan raos adhil, kanggé kupiya nyepetaken anggènipun nanggulangi krisis kapitadosan dhateng hukum lan negakaken hukum, saha kanggé ngadhapi tantangan dinamika globalisasi dhateng sistem hukum ing Indonésia.

                                     

2. Fungsi

Déné kanggé nindakaken tugasipun, KHN gadhah fungsi kados makaten:

  • Mbiyantu Présidhèn kanthi tumindak dados Panitia Pengarah kanggé ndhisen rencana hukum ingkang énggal
  • Nliti lan ndhudhah masalah hukum kanggé panyaruwe dhateng Présidhèn minangka tindak lanjut kawicaksanan ing babagan hukum.
  • Nindakaken tugas sanèsipun ing babagan hukum saking Présidhèn ingkang gayut kaliyan fungsi Komisi Hukum Nasional.
  • Nanggapi prakawis hukum ingkang damel prihatos minangka satunggaling pamanggih dhateng Présidhèn
                                     

3. Kerja Sama

Komisi Hukum Nasional saged nindakaken kerja sama kaliyan instansi saha pejabat pamaréntah pusat lan pamaréntah laladan, kanthi naggota organisasi masarakat, para ahli lan anngota profesi hukum saha pihak-pihak sanèsipun ingkang gadhah kepentingan. Komisi hukum Nasional saged nyuwun pertimbangan lan utawi pamanggih kanthi langsung dhateng Ketua Mahkamah Agung, Mantri Hukum dan Perundang-undangan, Jaksa Agung, lan Kepala Kepulisian Republik Indonesia.