Back

ⓘ Komite Nasional Keselamatan Transportasi utawi ingkang asring dipuncekak KNKT utawi ingkang ing basa Inggris dipunsebat National Transportation Safety Committee ..
Komite Nasional Keselamatan Transportasi
                                     

ⓘ Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Komite Nasional Keselamatan Transportasi utawi ingkang asring dipuncekak KNKT utawi ingkang ing basa Inggris dipunsebat National Transportation Safety Committee, ingkang asring dipuncekak NTSC inggih punika salah satunggaling lembaga pamaréntahan nonstruktural Indonésia ingkang nindakaken tugasipun lan fungsi investigasi kecelakaan transportasi. KNKT dipunbentuk dhedhasar KEputusan Présidhèn Nomor 105 Taun 1999. Komisi punika gadhah tanggel jawab kanggé nindakaken investigasi saking wontenipun kecelakaan transportasi saking punika keceakaan ing dharat, laut utawi udara, ingkang salajngipun dpunusulaken supados dpundandosi suapdos ing tembénipun boten wonten malih kecelakaan ingkang sami ing masa ngajeng. KNKT madeg wonten ing sak ngandhapipun lan gadhah tanggel jawab dhateng PResidhen. Komisi punika gadhah anggota cacahipun gangsal ingkang dipuntunjuk déning présidhèn kanggé wekdal kalungguhan gangsal taun. Sapunika, ingkang dados pandhega KNKT inggih punika Tatang Kurniadi. KNKT dipunrencanakaken badhé dados lembag pamaréntahan non kamentrian kados ingkang sampn sinerat wonten ing Undhang- undhang Nomor 23 Taun 2007 ngengingi perkeretaapi nan", Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Sampai dengan peralihan status tersebut, keberadaan KNKT diteruskan berdasarkan Peraturan Présidhèn Nomor 2 Tahun 2012.

                                     

1. Kacilakan ingkang dipuninvestigasèkaken dhateng KNKT

 • .Mimika Air Pamaburan 514
 • .Garuda Indonésia Pamaburan 152
 • .Kacilakan Sukhoi Superjet 100 ing Gunung Salak
 • .Garuda Indonésia Pamaburan 200
 • .Adam Air Pamaburan 574
 • .SilkAir Pamaburan 185
                                     

2. Dhasar Hukum

 • Dudutan Mantri Perhubungan No KM. 76 Tahun 1999 ngengingi Organisasi lan Tata Kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi Minister of Communications Decree num. KM 76/1999 about Organization and working order of NTSC.
 • Dudutan Présidhèn Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 1999 ngengingi Komite Nasional Keselamatan Transportasi Presidents Decree num. 105/1999 about National Transportation Safety Committee.
                                     

3. Konsep Dhasar

 • KNKT boten gadhah kakuasan kanggé ngatur kanthi langsung manéka warna jinis operasi ing babagan taransportasi
 • KNKT promosi kaslametan transportasi kanthi prosès rekomendhasi
 • KNKT ngidhentifikasi kapan, punapa, sinten, kados pundi, lan kénging punapa kecelakaan transportasi punika saged kadadosan
 • Konsep KNKT inggih punika badan ingkagn independen ingkang nyamektakaken tataran ingkang langkung inggil kanggé kaslametan tinimbang perusahaan modal individu ingkang makarya kanthi kapisah- pisah.
 • Fungsi saking KNKT lan tugasipun inggih punika kanggé ngamati sistem transportasi, nindakaken investigasi lan damel rekomendasi saking paningalan objek kanthi total lan kanggé damel rekomendasi supados saged langkung aman
                                     

4. Struktur Organisasi

 • Sekretaris Badan
 • Kepala Badan
 • Sub babagan Penyelidikan Kecelakaan Transportasi Kereta Api
 • Wakil Kepala Badan
 • Sub babagan Penyelidikan Kecelakaan Transportasi Jalan RAya
 • Sub babagan Penyelidikan Kecelakaan Transportasi Dharat
 • Sub babagan Penyelidikan Kecelakaan Transportasi Udara
 • Sub babagan Penyelidikan Kecelakaan Transportasi Laut