Back

ⓘ Dhaptar lintang ing rasi lintang ursa minor. Pratélan lintang ing rasi lintang Ursa Minor inggih punika satunggaling pratélan ingkang ngêwrat nama-nama lintang ..
Dhaptar lintang ing rasi lintang ursa minor
                                     

ⓘ Dhaptar lintang ing rasi lintang ursa minor

Pratélan lintang ing rasi lintang Ursa Minor inggih punika satunggaling pratélan ingkang ngêwrat nama-nama lintang ingkang wontên ing rasi lintang Ursa Minor. Ing ngandhap punika inggih lintang-lintang ingkang wontên ing rasi bintang Ursa Minor.

                                     

1. Konstelasi Ursa Minor

Ursa Minor utawi "Smaller Bear", inggih lawanipun Ursa Major), ingkang ugi dipunsebat kanthi sebatan Little Bear, inggih punika salah satunggaling konstelasi ingkang mapan wonten ing belahan bumi sisih lor. Kados Ursa Major utawi ingkang winastanan Great Bear ", ingkang buntutipun saking beruang alit ugi saged dipuntingali kados cepengan cendhok, mila ugi dipunsebat Little Dipper ". Konstelasi punika inggih minangka salah satunggal saking 48 konstelasi ingkang sampun kedhaptar wiwit abad kaping kalih déning astronom Ptolemy, lan mlebet dados salah satunggal rasi lintang saking 88 pratélan konstalasi lintang modheren. Ursa minor dipunmangertosi papanipun wonten ing sisih lor ing cagak langit, sanajan ta posisinipun punika badhé ngalami éwah-éwahan sasampunipun sapérangan abad amargi wonten presesi saking equinoxes. Tiyang Yunani ugi asrin nyebat Ursa Minor kanthi sebatan Fenisia. Fenisia ugi dipun-ginakaken déning Ursa Minor kanggé tandha navigasi tinimbang ingkang ngginakaken ursa mayor minangka tandha navigasinipun. Sanajan Ursa Minor langkung alit lan mbleret tinimbang ursa major, nanging ursa minor langkung caket kaliyan kutub lor lan pointer ingakang ingkang saé piyambak inggih dhateng lor.

                                     

2. Lintang-lintang

Konstelasi Ursa Minor gadhah aréa ingakng ambanipun kirang langkung 256 persegi drajat lan ngewrat satunggal lintang ingkang dipunmangertosi minangka satunggaling planit. Konstelasi ursa minor saged dipuntingali wonten ing latitude ing antawisipun +90° lan-10° lan ingkang saé piyambak dipuntingali ing wekdal jam 9 dalu ing salebeting sasi Juni. Ursa minor papanipun inggih wonten ing langit kutub lor. Pitung lintang ingkang padhang wonten ing konstelasi ursa minor inggih wujudipun kados cidhuk, meh sami kaliyan asterism ing konstelasi Ursa Major. Wonten ing pucuking kanggé cepengan inggih wonten lintang lor, Polaris. Polaris ugi saged kapanggih kanthi ngetutaken garis medal kalih lintang ingkang mbentuk kados mangkok saking biduk, ingkang ing caketipun wonten asterism astronomi ingkang ugi kapanggih wonten ing konstelasi Ursa Major.

                                     

3. Cathetan suku

  • Roman, N. G. 1987. "Identification of a Constellation from a Position". Dibukak ing 2013-02-10.
  • Kostjuk, N. D. 2002. "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index". Dibukak ing 2013-02-10.
  • ESA 1997. "The Hipparcos and Tycho Catalogues". Dibukak ing 2013-02-10.