Back

ⓘ Patung Nangis minangka fénomena utawi kaanan bab patung nétésaken cuwèran kados banyu luh utawi getih wonten ing pérangan mripatipun. Kedadosan punika kacathet ..
Patung Nangis
                                     

ⓘ Patung Nangis

Patung Nangis minangka fénomena utawi kaanan bab patung nétésaken cuwèran kados banyu luh utawi getih wonten ing pérangan mripatipun. Kedadosan punika kacathet ing sapérangan papan ing donya ingkang boten kaétang cacahipun. Cairan punika limrahipun boten gadhah ganda nanging kadang kala gandanipun wangi ingkang kenthel sanget. Wonten ing sajarah Kristiani, kejawi patung ingkang saged nétésaken cuwèran, ugi asring kadadosa fénomena gaib ing badan jemaat. Lan fénomena ingkang katingal sami kaliyan kaanan ingkang dipunalami déning umat Kristiani nalika ngalami siksaan. Kados déné tanpa sebab ingkang jelas milikaken kathah getih seger ing tlapak tangan utawi sirah, utawi ing sepasang mripat. Malahan fénomena punika sampun wonten istilah mliginipun, inggih punika stigma ingkang asalipun saking basa Yunani ingkang tegesipun "tandha-nipun tato". Donya ngèlmu kawruh ugi boten saged ngandharaken prastawa punika.

                                     

1. Kasil Panalitèn

Wonten ugi ilmuwan ingkang katarik dhateng fénomena supernatural punika lan nindakaken panalitèn. Sawijining panalitèn ingkang kondhang énggal-énggal punika inggih panalit tumrap patung Yesus ing Kutha Cochabumba, Bolivia. Ahli ngèlmu jiwa lan saraf, inggih punika Profesor Ricardo Castanon ngawontenaken panalitèn tumrap fénomena punika. Ricardo naté nelasaken wekdal dangu kanggé nindakaken panalitèn lan survéi tumrap saksi mata ingkang naté ningali patung suci nétésaken luh ing sapérangan papan ing donya punika. Ugi naté ngawontenaken panalitèn tumrap patung Bunda Maria ing Jepang ingkang nétésaken luh lan getih. Lan piyambakipun ugi naté mirsani piyambak patung suci wonten ing Cochabumba nétésaken luh ugi langsung ngawontenaken tés ing laboratorium. Piyambakipun mendhet sampel getih ingkang mili saking mripat patung mau. Lajeng dipunbekta dhateng laboratorium génétika ing Amérika Serikatt, lan kasil tés biologi molekul mbuktikaken komposisi wonten ing getih inggih punika DNA manungsa. Sampel sanèsipun dipunbekta dhateng laboratorium nasional, Australia lan kabukti kapanggihaken kasil ingkang sami. Malah piyambakipun ugi ngawontenaken scan sésar tumrap patung punika, piyambakipun menscan saben pérangan. Lan kasilipun kapanggihaken, patung punika katutup rapet, boten wonten udara punapa-punapa lan gayutan kaliyan njawi, kejawi punika ugi boten kapanggihaken wontenipun cuwèran napa-napa ing salebeting patung. Kajawi punika, sawijining patung Bunda Maria ing Tokyo ugi kapanggihaken nétésaken luh. Lumantar pangujian kimia kapanggihaken, cuwèran punika minangka komposisi luh manungsa. Para ilmuwan boten sami mageros kados pundi kadadosaning luh utawi getih punika lan kénging punapa kadadosan.

                                     

2. Pranala njaba

  • Church Says Weeping Statues Fake
  • Foto patung-patung yang diklaim dapat menangis
  • Why does The Madonna Weep?
  • "The new idolatry" Joe Nickell investigates and exposes numerous weeping statue hoaxes.