Back

ⓘ Bordeaux inggih punika salah satunggalipun kitha ingkang wonten ing Prancis. Bordeaux dipunsebat kitha plabuhan ingkang mapan ing kidul-kilèn Prancis. Bordeaux ..
                                               

Saos bordelaise

Sauce Bordelaise punika salah sawijining jinis olahan klasik Perancis sauce dijenengi sakwise Bordeaux wilayah Prancis, kang misuwur kanggo menehi anggur. Saos digawe nganggo anggur abang sing garing, sumsum balung, mentega, bawang lan saus -alus saus. Saos marchand de vin sebutan sing padha. Biasane, saus bordelaise disajikake karo daging sapi panggang utawa steak, sanajan bisa uga disajikake karo daging liyane sing pas karo saus adhedhasar anggur sing digawe saka anggur abang.

                                               

Jabol

Jabol minangka jeneng slang kanggo jinis anggur buah Polandia sing digawe saka woh fermentasi lan diwenehi botol 8% nganti 18% alkohol kanthi volume. Jeneng kasebut kayane asale saka jabłko, tembung Polandia kanggo apel ", sing asring digawe saka. Sanajan biasane rasane woh, bisa uga ana rasa liyane kayata coklat utawa mint. Kasedhiya macem-macem kontainer lan didol kanthi macem-macem jeneng.

Bordeaux
                                     

ⓘ Bordeaux

Bordeaux inggih punika salah satunggalipun kitha ingkang wonten ing Prancis. Bordeaux dipunsebat kitha plabuhan ingkang mapan ing kidul-kilèn Prancis. Bordeaux punika kutha krajanipun wewengkon administratif Aquitaine, lan mlebet Dhépartemèn Gironde. Kitha Bordeaux dados kitha paling ageng urutan kaping gangsal ing Prancis, sasampunipun Paris, Lyon, Marseille lan Lille. Taun 2007 Kitha Bordeaux dipunresmékaken minangka situs warisan donya UNESCO.

Bordeaux misuwur minangka Kitha Anggur. Bordeaux sampun mrodhuksi anggur awit abad angka 8. Kitha punika dados panyelenggara adicara pamèran indhustri anggur Vinexpo. Bordeaux ugi dados kitha kanggé panalitén babagan militèr.

Bordeaux kalebet punjering sajarah nagara Prancis ingkang gadhah manéka warni wangunan kanthi arsitèktur ingkang saé, dipundamel ing jaman kapengker, ingkang ngantos kawitanipun abad kalih dasa taksih dipunjagi. Sasampunipun wangunan Kitha Paris, wangunan ing Kitha Bordeaux punika wangunan ingkang dipunreksa déning pamaréntah Prancis. Bordeaux dipunakeni gadhah jasa minangka punjering sajarah Prancis awit abad kalih welas.

                                     

1. Sajarah

Sajarah Bordeaux dipunwiwiti ing wekdal Paléolitik. Bordeaux ing jaman rumiyin dipundunungi tiyang Neanderthal watawis 20.000 ngantos 30.000 taun kapengker. Fosil-fosil tiyang Neanderthal sampun kapanggih ing guwa-guwa ing wewengkon Bordeaux punika. Ing salah satunggalipun guwa kapanggih fosil ingkang dipunsebat Pair non Pair, guwa punika dumunung ing sisih lèr Bordeaux.

Taun 300 SM, wewengkon Bordeaux dipundhominasi déning pamukiman Suku Celtic. Bituriges Vivisci punika salah satunggalipun suku ingkang paling ageng ing wewengkon punika. Tembung "Bordeaux" dipundamel saking nama "Bourde", satunggalipun lèpèn ing sakiduling kutha punika. Bordeaux kalebet wewengkon ingkang wigati tumraping perékonomian Romawi minangka pengasil logam, mliginipun logam timah. Bordeaux ugi naté dipundadosaken kutha krajan Romawi Aquitania utawi Aquitania Gallia, ingkang kalebet provinsi Romawi ing sakiduling Prancis.

Kitha Bordeaux dipunjumenengakaken ing abad kapisan déning suku lokal ingkang dipuntepangi minangka tiyang-tiyang Vivisques Biturgies, kanthi nama asli "Kitha Burdigala". Ing mangsa salajengipun wewengkon punika tambah grengseng, makmur lan dados tujuwan ékonomi. Wewengkon Bordeaux naté dipunkuwaosi Kakaisaran Romawi ing taun 56 SM. Bangsa Romawi nguwaosi Bordeaux lan damel rencana yasa Kitha Bordeaux. Romawi yasa kalih margi utami: lèr-kidul Cardo lan wétan-kilèn. Wekdal samanten wewengkon Bordeaux dipunsebat Roma alit.

Salajengipun Bordeaux dipunkuwaosi Inggris sadangunipun tigang taun sasampunipun palakrami Eleanor saking Aquitaine kaliyan Henry II saking Inggris ing taun 1152. Sadangunipun paprangan 100 taun 1337-1453 raja-raja Prancis tansah mbudidaya kanggé ngrebat malih wewengkon ingkang dipunkuwaosi Inggris. Wekdal paprangan punika ingkang ndadosaken tuwuhing raos manunggal kawarganagaraan Prancis. Pungkasanipun Inggris kawon lan sadaya wewengkon Prancis ingkang dipunkuwaosi Inggris dipunwangsulaken malih dhateng Prancis. Bordeaux saged dipunrebat malih saking Inggris ing taun 1451. Wekdal taksih dipunkuwaosi Inggris, Bordeaux dados punjering niyaga ingkang ageng lan ugi dados sumber daya ékonomi ingkang ageng. Sasampunipun wangsul malih dhateng panguwaosanipun Prancis, Bordeaux teras tuwuh ngrembaka, nanging ing wekdal paprangan Révolusi Prancis ékonomi Bordeaux mandhap lan rugi ngantos tengahing abad angka 19. Ing wekdal salajengipun ékonomi Bordeaux saged tuwuh ngrembaka malih.

                                     

2.1. Géografi Papan dunungipun

Bordeaux punika satunggaling kitha ingkang wonten ing Dhépartemèn Girondé wewengkon Aquitaine. Tiyang ingkang pidalem ing Bordeaux dipunsebat Bordelais lan gunggungipun kang ndunungi sénsus taun 1999 watawis 215.363. Wewengkon punika gadhah wiyar 49.5 km ² kanthi kepadhetan 4 921.9 jiwa/km² lan wonten ing kainggilan 16 mèter. Bordeaux punika dumunung ing sacaketipun Samudra Atlantika, ing kidul-kilèn Prancis. Iklim Bordeaux sedhengan kanthi mangsa asrep ingkang langkung rikat lan kalembaban ingkang inggil amargi caket kaliyan Samudra Atlantika. Ing Kitha Bordeaux wit anggur saged tuwuh kanthi subur. Kebon-kebon kanggé nanem anggur manggén 80 kilomèter tebihipun saking punjeripun Kitha Bordeaux.

                                     

2.2. Géografi Géologi

Bordeaux mujudaken wewengkon ingkang wujud paredèn kanthi kainggilan rata-rata endhèp. Dhataran ing Bordeaux kawujud saking sedhimén lan ugi watu krikil. Ing sisih kilén wujud dhataran ingkang ngandhut wedhi. Siti ingkang kados makaten pas kanggé tetanen anggur. Kitha Bordeaux dumunung ing antawisipun wewengkon Médoc downstream lan Graves ingkang mémper ing sipat géologinipun. Sawetawis 20 kilomèter tebihipun saking Bordeaux, wonten wewengkon ingkang sitinipun ngandhut kapur lan inggilipun 90 mèter. Ing wewengkon punika kathah kebon anggur kados Saint-Emilion, Pomerol lan Fronsac ingkang kuncara amargi anggur ingkang dipunasilaken kalebet anggur ingkang paling awis ing donya.

                                     

3. Iklim

Iklim Bordeaux punika iklim segara, dipuntengeri kanthi mangsa asrep lan mangsa bentèr. Mangsa jawah kanthi intensitas 150 dinten saben taun, ingkang ndadosaken lingkungan Bordeaux saya ijem. Suhu rata-rata 6.4 °C ing wulan Januari lan 20.9 °C ing wulan Agustus kanthi rata-rata 13.3 °C. Bordeaux gadhah watawis 15-20 dinten mangsa jawah nalika suhu langkung saking 30 °C. Éwadéné suhu ingkang paling èkstrim punika nalika mangsa bentèr taun 2003 kanthi suhu 41 °C. Bilih tingkat cahya srengéngé ingkang nyinari Kutha Bordeaux punika langkung saking 2000 jam saben taunipun. Bordeaux kirang pas kanggé ulah raga ski amargi ing wewengkon punika jawah salju rata-rata namung 4 dinten ing saben taunipun. Manawi dipunbandhingaken kaliyan kitha-kitha sanès ing sisih kidul, Bordeaux gadhah kauntungan inggih punika caket kaliyan segara. Caket kaliyan segara punika ndadosaken hawanipun adhem lan boten patosa bentèr, lan kwalitasipun hawa ingkang saé.

                                     

4. Ékonomi

Bordeaux dados satunggalipun wewengkon ingkang ngasilaken anggur paling ageng sadonya kanthi watawis 117.000 hèktar kebon anggur, 9.000 pengasil anggur châteaux, 13.000 wong tani anggur, 400 tiyang sadé anggur kanthi transaksi anggur 14.5 milyar euro saben taunipun. Kanthi prodhuksi taunan langkung saking 700 yuta botol, Bordeaux ngasilaken anggur ingkang kathah lan ugi awis reginipun. Anggur abrit lan pethak ugi dipuntanem ing Bordeaux. Wewengkon tetanén anggur Bordeaux dipunpérang dados subregional Saint-Émilion, Pomerol, Médoc, lan Graves.

Kajawi ékonomi tradhisional laladan), kagiyatan ékonomi Bordeaux ugi tuwuh ing babagan indhustri lan jasa tèknologi énggal, kados: kadirgantaraan montor miber, indhustri otomotif, èlèktronika, télékomunikasi, lan indhustri jasa. Bordeaux kalebet wewengkon Prancis ingkang makmur ékonominipun. Kitha punika ugi majeng ing bab tèknologi, saéngga ndadosaken tuwuhing ékonomi Bordeaux.

Tuwuhipun ékonomi Kitha Bordeaux ing wekdal samangke ugi dipuntandhani ing babagan ilmiyah, ngèlmu pagesangan, piranti-pirati énggal lan prodhuksi laser. Bordeaux mrodhuksi Rokèt, piranti bedhah kanggé opérasi, plasma, lan sanès-sanèsipun. Kanggé ngatur ékonominipun, Bordeaux mérang wewengkonipun dados sekawan, inggih punika:

 • Aerospace Valley, wewengkon mligi mrodhuksi montor miber lan piranti dirgantara sanèsipun;
 • Route des Lasers, wewengkon mligi mrodhuksi tèknologi laser;
 • Avenia, mrodhuksi tèknologi géosains lan lingkungan;
 • Xylofutur, mrodhuksi kapal lan tèknologi piranti maritim sanèsipun.


                                     

4.1. Ékonomi Anggaran

Anggaran dana taun 2013 minggah dados 2.6%. Pamaréntah Bordeaux mutusaken minggahaken tingkat tarif pajeg Bordeaux ing wulan Maret 2013. Ngéngingi sadaya pajeg ingkang dipunkempalaken sampun nyumbang 50% kanggé pangembangan Kitha Bordeaux.

                                     

5. Budaya

Bordeaux kalebet salah satunggaling Kitha Budaya ing Prancis. Wonten ing kitha punika kathah wangunan artistik lan kabudayan kang ndunungi ingkang inovatif. Padunung Bordeaux ngembangaken budaya tepaselira, budaya sinau, lan dhémokratis. Fasilitas budaya ing Bordeaux sampun sumebar ing sadaya wewengkon. Wangunan kanggé pagelaran budaya dipunyasa lan dipunrénovasi, kados wangunan Musiyum Natural History, wangunan Municipal Archives, aula Grand Park, tlaga, musiyum, téater, pabukon lan adicara pagelaran budaya. Kabudayan dados satunggaling bab minangka fondhasi kasugihan lan kwalitas pagesangan Kitha Bordeaux.

                                     

5.1. Budaya Bordeaux minangka Kitha Budaya Warisan Donya

Tanggal 28 Juni 2007, Badhan PBB kanggé Pendidikan, Ilmu Pengetahuan lan Kabudayan PBB UNESCO nglebetaken Bordeaux ing Pratélan Situs Warisan Donya. Bordeaux gadhah manéka wewangunan kanthi arsitèktur klasik lan néoklasik. Kitha Bordeaux mlebet ing dhaftar punika sesarengan kaliyan 800 dhaftar sanèsipun saking saindhenging donya.

                                     

6.1. Pamaréntahan Walikutha lan Dhéwan Kitha Bordeaux

Cacahipun wonten 61 anggota dhéwan Kitha Bordeaux, kapérang saking 30 èstri lan 31 kakung ingkang dipunpandhégani déning walikutha. Majelis dhéwan kitha punika ngawontenaken pepanggihan musyawarah sataun ngantos 11 pepanggihan kanggé ngrembag manéka warni agéndha Kitha Bordeaux kados ékonomi lan pambangunan. Pepanggihan dhéwan kitha dipunbiwaraken ing websité Kitha Bordeaux saéngga kang ndunungi saged mangertosi prosésipun.

                                     

6.2. Pamaréntahan Walikutha Bordeaux

Walikutha Bordeaux dipunpilih déning Dhéwan Kitha Bordeaux. Walikutha gadhah rencana pambangunan Bordeaux kados: pangembangan lingkungan, kwalitas pagesangan kang ndunungi, proyék sosial, proyék perkithaan, lan agendha abad XXI. Walikutha minangka pangarsaning pamaréntah kitha, gadhah tanggel jawab mandhégani sadaya program ingkang sampun dipunrantam déning kaputusan Dhéwan Kitha Bordeaux, manajemen pambangunan, lan ndamel jadwal. Walikutha dados wakilipun kuthamadya ing nagara. Walikutha gadhah tanggel jawab ngamanaken kitha, lan minangka simbol kang ndunungi Bordeaux.

                                     

6.3. Pamaréntahan Dhéwan Kitha Bordeaux

Dhéwan Kitha Bordeaux gadhah tanggel jawab mendhet kaputusan ageng lan alit kanggé kamajengan Kitha Bordeaux. Pepanggihan dhéwan salebetipun satunggal taun inggih punika sedasa pepanggihan, ingkang dipunpandhegani walikutha. Pamilian anggota dhéwan dipuntindakaken enem taun sapisan kanthi cara pamilian umum langsung kalih puteran. Sasampunipun puteran kapisan, manawi calon anggota kapilih mayoritas swanten 50% + satunggal swanten, pikantuk 50% kursi. Kursi turahan dipunbagékaken dhateng sadaya dhaftar kalebet dhaftar mayoritas ingkang pikantuk 5% swanten. Manawi sadaya punika boten katindakaken, badhé dipunlajengaken pamilian puteran kaping kalihipun. Kanggé puteran ingkang kaping kalih, namung dhaftar calon ingkang ing puteran kapisan pikantuk swanten 10% ingkang saged ndhèrèk. Pratélan calon ingkang pikantuk swanten 5%-10% saged nggabung kaliyan dhaftar calon ingkang pikantuk langkung saking 10%. Pratélan calon ingkang menang ing puteran kaping kalih pikantuk kursi 50%, lan kursi turahan dipunbagekaken dhateng dhaftar sanèsipun.                                     

7. Populasi

Tabel ing ngandhap nedahaken cacahing kang ndunungi Kitha Bordeaux taun 1968-2007.

 • Ngéngingi dhistribusi kang ndunungi jaler lan èstri miturut umur ing Kitha Bordeaux dipunjlèntrèhaken ing ngandhap
 • Ngéngingi angka kalairan lan angka tilar donya ing Kitha Bordeaux dipunjlèntrèhaken ing ngandhap
                                     

8.1. Indhustri Indhustri Laser

Bordeaux mrodhuksi laser Megajoule ingkang dados laser ingkang paling kiyat ing donya. Tèknologi punika ugi saya majeng kanthi wontenipun tèknologi plasma. Bordeaux ngembangaken prakawis parencanaan regional kanggé indhustri optik lan laser.

                                     

8.2. Indhustri Indhustri Aéronautika

Wonten 20 000 cacahipun tiyang ingkang nyambut damel ing indhusri aéronautika ing Bordeaux. Kitha punika gadhah manéka perusahaan ageng kados perusahaan Dassault, Sogerma, Snecma, Thales, lan SNPE. Parusahaan kalawau ngasilaken montor miber / pesawat jèt, pesawat militèr Rafale lan Mirage 2000, kokpit A380, Ariane 5 lan rudal M51 SLBM.

                                     

8.3. Indhustri Indhustri Pariwisata

Indhustri pariwisata kalebet indhustri ingkang tuwuh ngrembaka ing Bordeaux. Pamandangan Bordeaux ingkang éndah saéngga saged narik kawigaten para wisatawan saking manca supados tindak dhateng Bordeaux.

                                     

9. Transportasi

Kitha Bordeaux gadhah sistem transportasi umum ingkang modérn, kados transportasi bis, trèm, ing pujering kitha wonten bis listrik gratis. Sistem transportasi Bordeaux dipuntandhangi satunggaling perusahaan transportasi internasional ingkang namanipun Connex. Transportasi trèm ing Bordeaux dipunwiwiti taun 2003 kanthi sistem tèknologi APS ingkang namung wonten ing Bordeaux.

                                     

9.1. Transportasi Transportasi Bis lan Trèm

Jaringan transportasi bis lan trèm ing Bordeaux nglayani kabetahan transportasi ing sadaya wewengkon ing Bordeaux. Sedaya informasi ingkang dipunbetahaken kalebet péta saged dipun download lan jadwal transportasi saged dipuntingali ing website. Transportasi bis ingkang limrah ing Bordeaux aktif ngantos tabuh setengah sedasa dalu, sasampunipun punika wonten bis Reseau Bus Soir jaringan bis dalu. Transportasi bis lan trèm ugi gadhah ruté dhateng Stasiun Sepur Saint Jean ing Bordeaux lan Papan Anggegana Bordeaux–Mérignac.

                                     

9.2. Transportasi Transportasi Dirgantara

Papan Anggegana Bordeaux–Mérignac tebihipun 10 kilomèter watawis 6 mil saking punjering kitha. Papan Anggegana punika ugi saged nyambungaken papan anggegana dhateng Stasiun Saint Jean Bordeaux. Papan Anggegana Bordeaux-Merignac nyumadyaaken langkung saking 140 jadwal penerbangan saben dintenipun saking Prancis dhateng mancanegari.

                                     

9.3. Transportasi Transportasi Pit

Pamaréntah Bordeaux wiwit Juni 2011 ngawiti ngginakaken transportasi pit. Sampun dipunsumadyakaken 1.545 pit ingkang wonten ing 139 manéka panggénan ing Bordeaux, saking 139 panggénan punika 99 manggén ing jantung Kitha Bordeaux. Bordeaux sampun netepaken dinten minggu kapisan saben wulanipun minangka dinten bébas mobil.

                                     

10.1. Rencana Kitha Bordeaux Kitha Modérn

Wewengkon Kitha Bordeaux dipundunungi 235.891 kang ndunungi sénsus 2008, 239.157 kang ndunungi sénsus 2010 kanthi kepadhetan 4.845 saben Kilomèter pesagi. Manawi dipun-gabungaken kaliyan kang ndunungi sadaya wewengkon Bordeaux cacahipun langkung saking satunggal yuta kang ndunungi. Bordeaux dados kitha nomer sanga ing Prancis ing babagan populasi kang ndunungi. Kitha punika ugi misuwur amargi kebon-kebon anggur, mliginipun awit abad angka 18 ingkang dados wekdal kaemasan.

Kitha Bordeaux dipunpérang dados wolung wengkon, inggih punika:

 • Victor Hugo-St Augustine St Augustin,
 • Caudéran,
 • Grand Park-Paul Doumer,
 • St-Michel-Nansouty-St Genesius,
 • La Bastide,
 • Bordeaux Maritime,
 • Bordeaux Sud.
 • Centre,
                                     

10.2. Rencana Kitha Bordeaux Kitha Kina Bordeaux

Kitha Bordeaux saged dipunpérang dados tigang wewengkon utami: jantung kitha kina, pinggir kitha kina lan wewengkon njawi kitha. Kitha kina Bordeaux punika tilaranipun abad parotengah. Kitha kina Bordeaux dipunwatesi Lèpèn Garonne, lan ing sisih kilèn dipunwatesi témbok kina.

Kitha kina utawi kitha tuwa sepuh) wonten kathah sumebar ing Bordeaux. Ingkang kalebet kitha kina ing Bordeaux inggih punika: Verdum, Gambetta, Albert, Aristide Briand, Victory Square, lan Marne. Ing sisih wétan kutha kina dipunwatesi Lèpèn Garonne. Wonten kalih margi utami ingkang wonten ing kitha kina punika; margi St Catherine ingkang rutenipun saking lèr dhateng kidul, ugi wonten brug ingkang medhot kitha kina saking kilèn dhateng wétan. Margi Saint Catherine ingkang panjangipun langkung saking 1300 mèter, gadhah rute Place de la Comedie Grand Theatre lan gedhong Victory Square, ugi dhateng Universitas Bordeaux.

                                     

10.3. Rencana Kitha Bordeaux Pinggiring Kitha Kina

Ing babagan parencanaan kitha, Bordeaux ugi nandhangi lan ngatur pinggiring kitha kina Bordeaux. Ing sisih lèr, lèpèn Garrone, kalebet wewengkon Grand Park lan Chartons ingkang dados papan sadéan anggur. Wewengkon Chartrons jumeneng taun 1381, kitha punika sampun kasambungaken dhateng kitha kanthi margi Xavier Arnozan mligi kanggé tiyang mlampah lan margi ageng Cours de Verdun. Ing Chartrons kathah wangunan lan taman kitha tilaran Louis XV lan Louis XVI. Wewengkon punika dipunrénovasi déning pamaréntahan Bordeaux kanthi yasa plabuhan lan dipuntambahi ril trèm.

Wewengkon Parc Grand, lèripun Saint-Seurin dipunyasa kanthi proyék griya-griya real estate. Wewengkon Saint-Seurin gadhah wangunan Basilika Saint-Seurin, dumunung ing Northwest Gallien dipunyasa ing sacaketing pura. Wewengkon Saint-Seurin lan Chartrons dipundunungi kathah konsulat utawi utusan saking mancanegari. Ing wewengkon kilèn wonten wewengkon Mériadeck. Wewengkon punika ugi dipunnamini déning Pangéran Rohan, Ferdinand Maximilian Mériadec, Biskop Agung Bordeaux ingkang yasa wewengkon punika taun 1771 ingkang ing 1835 dados balai kitha.                                     

10.4. Rencana Kitha Bordeaux Rencana Bordeaux Abad XXI

Kitha Bordeaux dipunrencanakaken dados salah satunggaling kitha ageng Éropah ing abad XXI. Rencananipun badhé dipundamel margi TGV rute Paris-Bordeaux saéngga langkung rikat jarak tempuhipun. Wonten malih satunggaling prakawis kanggé ngatur wewengkon Saint John ing punjering Kitha Bordeaux. Perkawis proyék kasebat dipunsebat Bordeaux Euratlantique. Rencana sanès kados yasa malih stasiun sepur, damel kitha énggal ing salebetipun Bordeaux, ingkang wiyaripun 738 hèktar, ingkang kapérang saking 386 hèktar ing Bordeaux, Begles 217 hèktar, lan Floirac 135 hèktar. Pangembangan proyek kanggé ngembangaken Bordeaux mbetahaken investasi ingkang kathah, saéngga proyek punika kalebet kapentingan nasional nagara Prancis sesarengan kaliyan pamaréntah laladan Bordeaux. Rencananipun ing taun 2030, Kitha Bordeaux badhé dipunrantam minangka kitha bisnis internasional.

                                     

10.5. Rencana Kitha Bordeaux Bordeaux minangka Kitha Digital

Kitha Bordeaux dipunrencanakaken dados kitha digital ing taun 2030, ingkang ancasipun supados sadaya wargi ngginakaken tèknologi digital. Tèknologi digital punika kanggé nggampilaken manéka aktivitas wargi Bordeaux, kados ing babagan: panyebaran pawartos/info saking pamaréntah, nepangaken e-goverment, budaya, pendidikan, kaamanan, kasarasan, lan layanan masarakat sanèsipun. Strategi kitha digital punika gadhah ancas mromosikaken lan minggahaken pangembangan bisnis digital, panyebaran pawartos pambangunan Bordeaux kanthi médhia digital.

                                     

11.1. Prakawis Pambangunan Pangembangan Lèpèn Garonne

Kitha Bordeaux gadhah agedha kanggé ngembangaken wewengkon Lèpèn Garonne. Lèpèn Garrone punika salah satunggalipun lèpèn ingkang mili ing Bordeaux. Rencananipun lèpèn kasebat badhé dipunkembangaken supados saged dipun-ginakaken kanggé manéka kegiyatan ékonomi, budaya, festival, lan acara sanès saéngga saged majengaken ékonomi Bordeaux. Rencana pangembangan punika dipuntepangaken déning walikutha Bordeaux dhateng pers tanggal 11 Maret 2013.

                                     

11.2. Prakawis Pambangunan Pambangunan Stadhion

Bordeaux gadhah Stadion Chaban Delmas ingkang dipunyasa taun 1938. Rencananipun stadhion punika badhé dipunyasa malih amargi badhé dipun-ginakaken ing Piala Éropah 2016. Proyek pambangunan punika dipunpandhegani arsitèk Herzog De Meuron, dipunrancang awujud prisma kados piramida lan dipunjangkepi nganggé piranti canggih sanèsipun. Pambangunan stadhion punika sampun njangkepi prasyaratan kaamanan, aksés warga dhateng stadhion, kanyamanan pamirsa, juru main bal, lan médhia massa. Kanthi 43.000 kursi, stadion énggal punika dipunrantam saged paring raos mbetahaken kanggé pamirsa, pemain, kalebet pamirsa ingkang cacat. Stadion Chaban Delmas ugi dipunjangkepi 3000 kursi klas bisnis.

                                     

11.3. Prakawis Pambangunan Pangembangan Kitha Anggur

Pangembangan Bordeaux minangka kitha anggur gadhah ancas tujuan ndadosaken Bordeaux minangka simbol pengasil anggur. Awit saking ancas tujuan kasebat Kitha Bordeaux damel wangunan pusat anggur. Wangunan punika dipunyasa kanthi arsitèktur modhèren lan manggén ing sapinggiring Lèpèn Garrone. Pambangunan lan pangembangan Bordeaux minangka kitha anggur ugi gadhah ancas majengaken ékonomi Bordeaux.

                                     

11.4. Prakawis Pambangunan Pambangunan Stasiun

Kangge ngadhepi manéka masalah transportasi, Bordeaux badhé yasa stasiun énggal. Rencananipun ing taun 2017, lalu lintas Stasiun Saint Jean Bordeaux saya padhet, kanthi 11-18 yuta pelancong. Awit saking punika Bordeaux badhé yasa Stasiun Saint Jean punika supados saged ngamot para panumpang. Proyék pambangunan stasiun punika kapérang saking tigang wangunan lan lapangan énggal. Wangunan utami kapérang saking gedhong énggal kanthi layanan bisnis kanggé para wisatawan, sarta dipunjangkepi panggénan parkir lan taman pit. Proyék pambangunan stasiun punika ugi nyumadyakaken sumber énergi énggal, kados énergi srengéngé, panas bumi, lan toya.

                                     

12. Ulah raga

Ing Bordeaux wonten kalih tim ulah raga profésional, ingih punika The Girodins de Bordeaux, satunggalipun tim bal-balan ingkang mlebet ing kompetisi Ligue 1 Prancis. Wonten ugi tim ulah raga rugbi Bordelais Stade lan Union Bordeaux Bègles ingkang mlebet ing Kompetisi Kajuwaran Rugbi Prancis Ligue 2. Tim ulah raga rugbi The Girodins de Bordeaux gadhah sajarah ingkang panjang ing wewengkon Bordeaux. Tim punika dipundamel ing taun 1881 lan sampun naté menang ing Ligue Prancis. Tim bal-balan punika ugi gadhah stadhion ingkang dipunsebat Stade Chaban Delmas ingkang kamot 30.000 tiyang. Éwadéné tim ulah raga rugbi Bordeaux Bordelais Stade ugi sampun naté menang ing kompetisi rugbi ing Éropah lan Kanada.

 • Tabél klub ulah raga Bordeaux

Kanggé ngembangaken ulah raga, Kitha Bordeaux kanthi pambiyantunipun klub lan asosiasi ulah raga gadhah kabijakan kados:

 • Damel fasilitas ulah raga kanggé 220 asosiasi ulah raga lan 86 cabang ulah raga;
 • Damel lan njagi fasilitas ulah raga, Kitha Bordeaux gadhah 47 papan ulah raga katutup, 4 bèji indoor, 222 papan ulah raga ing njawi gedhong.
 • Mromosikaken ulah raga profésional ing sekolah lan pawiyatan luhur;

Kanggé ngadhepi Kajuwaraan Éropah Piala Éropah 2016, ing Kitha Bordeaux dipunyasa stadhion bal kanthi kapasitas 43.500 papan palenggahan lan dipunrancang déning arsitèk Herzog lan de Meuron. Pambangunan stadhion punika gadhah pikajeng kanggé kamajenganipun ulah raga Bordeaux.

                                     

13. Pendidikan

Ing Kitha Bordeaux wonten Universitas Bordeaux sampun wonten ing Kitha Bordeaux wiwit taun 1441. Kitha Bordeaux ugi gadhah manéka institusi pendidikan / pawiyatan luhur lan sekolah bisnis, basa, lan ngèlmu babagan anggur. Bordeaux narik kawigaten tiyang Éropah lan para winasis ahli internasional ingkang badhé nyinaoni basa lan budaya Prancis.

                                     

13.1. Pendidikan Universitas

Ing Kitha Bordeaux jumeneng manéka universitas kados:

 • Universitas Montesquieu utawi Universitas Bordeaux 4.
 • Universitas Victor Segalen Bordeaux utawi Universitas Bordeaux 2.
 • Universitas IUT Michel de Montaigne utawi Universitas Bordeaux 3.
 • Universitas Bordeaux I.
                                     

13.2. Pendidikan Sekolah

Ing Kitha Bordeaux jumeneng manéka sekolah kados:

 • Sekolah ISEG Finance School, Bordeaux.
 • Sekolah Internasional Bordeaux, ing margi Judaique Bordeaux.
 • Institut De Cognitique, Bordeaux.
 • Sekolah Manajemèn lan marketing ISEFAC Bachelor, Bordeaux.
 • Institut Politeknik ENSC École Nationale Supérieure de Cognitique Bordeaux.
 • Sekolah Bisnis KEDGE Business Schools, Bordeaux.
 • Sekolah Kimia lan Fisika ENSCPB École nationale supérieure de chimie et physique de Bordeaux.
 • Sekolah Bisnis INSEEC Business School, Bordeaux.
 • Sekolah bisnis European Bordeaux Business School, Bordeaux.
                                     

14. Papan Wisata

 • Grosse Cloche de Bordeaux utawi wangunan Saint-Elo, dipunyasa ing abad 15 ing Kitha Bordeaux. Grosse Cloche de Bordeaux kalebet salah satunggalipun tetenger Kitha Bordeaux. Wangunan punika dipunyasa ing abad 15. Kapérang saking kalih menara ingkang dipunjangkepi jam bél ageng. Piranti jam ingkang dipunpasang taun 1759 punika kalebet jinis jam astronomi.
 • Basilika Saint Michel Bordeaux, salah satunggaling landmark /tetenger utami Bordeaux. Menara wangunan punika panjangipun 114 mèter lan dipunyasa ing abad 15.
 • Kreteg Pont de Pierre Bordeaux. Satunggalipun monumèn ing Bordeaux ingkang dipunyasa taun 1817 déning insinyur Claude Descamps.
 • Porte Cailhau, wangunan ingkang wonten ing alun-alun Bordeaux. Ing sangajengipun wonten reca Raja Charles VIII, dipunyasa kanggé ngajeni panjenenganipun amargi menang ing paprangan mengsah Italia.
 • Monumén Girondins, mapan ing Quinconces, caket kaliyan Grand Theatre, inggih punika satunggaling monumén ing Bordeaux ingkang dipunyasa taun 1895. Monumén kanthi inggil 43 mèter punika dipunrancang déning Dumilâtre Kaya. Taun 2002 pamaréntah ndamel peraturan ingkang isinipun ngayomi lan njagi monumén Girondins.
 • Gréja Notre dame Bordeaux utawi gréja Église Notre Dame la Grande, satunggaling wangunan gréja ing Bordeaux ingkang dipunyasa ing abad-11.
 • Wangunan Téater-Opera Nasional Bordeaux utawi Grand Theatre-Opera National de Bordeaux. Déning tiyang Bordeaux, wangunan punika dipunanggep minangka jantung Kitha Bordeaux. Wangunan punika dipunyasa kanthi arsitèktur lan modhél interior ingkang saé lan dipun-ginakaken kangé pagelaran klas donya. Dipunwangun déning arsitèk Victor Louis kanthi paréntah saking gubernur Aquitaine, Conte de Richileu. Sasampunipun dipunyasa gedhong punika dipunbikak 7 April 1780. Wangunan punika naté risak wekdal Révolusi Prancis, dipunleresaken malih ing taun 1799. Taun 1837 wangunan punika dipuntambahi 700 kursi. Taun 1853 dipunrénovasi malih déning Burget. Gedhung punika dipunanggé dados parlemèn Prancis wekdal prastawa Pangepungan Paris. Awit saking kadadosan punika wangunan punika dipundadosaken situs proklamasi Républik Prancis. Taun 1919, 1938, 1977 dipunrénovasi. 1990-1992 dipunrénovasi déning Bernard Fanquernie. Dipunbikak malih taun 1992 kanthi adicara konsér Mozart kanthi irah-irahan "Die Zauberflöte".
 • Katedral Saint Andre utawi Cathedrale Saint-Andre, satunggaling wangunan ingkang dipunyasa akir abad 11 lan dados salah satunggalipun tetenger Kitha Bordeaux. Katedral punika dipunyasa kanthi gaya Romawi. Katedral Saint Andre mlebet situs warisan donya UNESCO taun 1998.
                                     

14.1. Papan Wisata Musiyum

 • Musiyum Sajarah Alam utawi Musiyum dHistoire Naturelle Bordeaux. Satunggaling musiyum sajarah alam ingkang kapisan ing Prancis dipunyasa taun 1862. Gadhah manéka kolèksi saking donyaning sato kéwan, tetuwuhan, lan mineral. Wonten ugi kolèksi évolusi spésies, adhaptasi spésies, kompléksitas donya lan isinipun, èkologi lan konservasi kaanekaragaman.
 • Musiyum Aquitaine Bordeaux, satunggaling musiyum sajarah ing Bordeaux ingkang kolèksinipun piranti prasajarah ngantos piranti wekdal sapunika, koleksi arkéologi, sajarah, lan ètnografi. Pangunjung musiyum punika kirang langkung 150.000 ing saben taunipun. Ing musiyum punika dipunwontenaken manéka acara kados paméran sajarah lan budaya donya, dhiskusi panél, lokakarya pendidikan, lan muter filem.
 • Musiyum des Beaux-Arts. Musiyum kagunan punika dipunyasa taun 1801 ing Kitha Bordeaux.
 • Papan Wisata ing Bordeaux
                                     

14.2. Papan Wisata Landmark Kitha Bordeaux

 • Port de la Lune, satunggaling papan mirunggan ing Bordeaux ingkang sampun mlebet dhaftar Situs Warisan Donya UNESCO. Port de la Lune ugi sinebat Plabuan Wulan dados wangunan tilaran awit 2000 taun kapengker, dados kutha krajan lan plabuan mirunggan ing regional lan internasional. Parencanaan kitha lan arsitèktur kitha wiwit abad angka wolulas kanthi manunggalipun arsitèktur klasik lan néoklasik ingkang ndadosaken Port de la Lune minangka situs warisan donya.
                                     

14.3. Papan Wisata Wisata Blanja

Kitha Bordeaux sampun dipunmangertosi minangka kitha kanthi piranti-piranti awis lan kathah wangunan toko. Ing Bordeaux wonten wewengkon blanja ingkang sinebat "Golden Triangle" utawi tigang emas, ingkang kapérang saking wewengon de lintendance, cours Georges Clemenceau lan allées de Tourny. Manéka toko saking mérek kawentar wonten ing Bordeaux, kados: Hugo, Boss, Hermes, lan Rolex. Toko-toko ing Bordeaux limrahipun nganggé basa Prancis lan Inggris. Sanèsipun toko, wonten réstoran lan tiyang sadéan anggur. Ing punjering Kitha Bordeaux madeg manéka toko lan mal ageng ingkang nyumadyaaken piranti mérek Prancis lan internasional ingkang sampun misuwur. Kados kitha-kitha sanès ing Prancis, toko-toko alit ing Bordeaux awit enjing ngantos dalu. Manawi mal lan supermarkèt dipunbikak 24 jam. Toko Le Marche des Grands Hommes dipunbikak Senin ngantos Setu tabuh 10.00-20.00. Dinten Minggu sapérangan ageng toko ing kitha punika dipuntutup.

                                     

15. Kulinér

Amargi manggén ing sapinggiripun segara, kulinér utawi dhaharan kas Bordeaux kathah ingkang kadamel saking kerang, tiram, ulam, lobster, lan kéwan segara sanèsipun. Dhaharan Bordeaux Lamproie la Bordelaise, satunggaling kulinér klasik wiwit jaman Romawi, dipundamel saking welut laut, anggur, lan bumbu.

Kulinér Bordeaux ingkang kadamel saking daging menda namanipun agneau de Pauillac. Wonten ugi dhaharan ingkang kadamel saking bekicot ingkang dipunmasak campur kaliyan anggur, tomat, lan bahan sanèsipun.

Kulinér Bordeaux ingkang awujud roti kados marrons Glaces, noisettines du Medoc, lan hazelnut panggang. Roti tradhisional Bordeaux namanipun roti Canneles Baillardan ingkang raosipun manis.

Kulinér saking Bordeaux sanèsipun kados Saus Bordelaise, ingkang dipundamel saking anggur abrit, coklat, brambang abrit, lan bumbu. Manawi dhahar Saus Bordelaise limrahipun dipuntambahi stik panggang.

                                     
 • FC Girondins de Bordeaux ya iku tim bal - balan profésional kang markasé ana ing Stadion Chaban Delmas. Klub iki main ana ing Ligue 1 lan salah sawijining
 • kanggo Bordeaux Chamakh miwiti kariré ing pirang - pirang klub, kaya ta Aquitaine. Ing taun 2000, panjenengané nandatangani kontrak karo Bordeaux Chamakh
 • sawijining juru main bal - balan Céko. Dhèwèké lairtanngal 5 Januari 1982. Saliyané iku Dhèwèké tau mail kanggo Girondins de Bordeaux ing Liga utama Prancis.
 • FC Girondins de Bordeaux lan Olympique de Marseille sadurungé gabung karo West Ham United ing taun 2012. Diarra opts for Bordeaux Sky Sports. 20 July
 • Port de la Lune inggih punika satunggaling papan mirunggan ing Bordeaux Prancis, ingkang sampun mlebet dhaftar Situs Warisan Donya UNESCO. Port de la
 • klub saking nagara asalipun, inggih punika Bordeaux Ndhèrèkaken mangsa ingkang sukssè, ing pundi Bordeaux saged ngrebut double winner, lan Gourcuff pikantuk
 • wolu kutha gedhé ing Prancis Lille, Nancy, Strasbourg, Lyon, Nantes, Bordeaux Marseille lan Toulouse dikukuhaké minangka metropolis penyeimbang kanthi
 • 2013, Lille 2013 - 2014, Newcastle United 2014 - samenika, Arsenal 2016, Bordeaux ampilan saking Arsenal ing basa Indonésia Profil dan Biodata Mathieu
 • ngasta fisika wonten ing Lycée Mulhouse, kaliyan Universitas Bordeaux wonten Universitas Bordeaux mriku penjenenganipun dados profesor universitas ngantos
 • wolu kutha gedhé ing Perancis Lille, Nancy, Strasbourg, Lyon, Nantes, Bordeaux Marseille lan Toulouse dikukuhaké minangka metropolis penyeimbang kanthi
 • pujangga, desainer lan pematung Prancis, lair tanggal 25 Juni 1929 ing Bordeaux lan tilar donya tanggal 13 Maret 2010 ing Saint - Léonard - de - Noblat. Dheweke
Canelé
                                               

Canelé

A canelé minangka salah sawijining olahan jinis pastry Perancis cilik sing roso karo van lan vanilla kanthi pusat kastil sing empuk lan empuk lan kerak karamel sing kandel. Ukurane silinder cilik kanthi striated nganti limang sentimeter kanthi depresi ing sisih ndhuwur. Keahlian khusus ing wilayah Bordeaux ing Prancis, saiki kasedhiya ing pâtisseries ing Prancis lan luar negeri.

Users also searched:

...
...
...