Back

ⓘ Cithakan - Témpé, Semprong, Sèng, Siti Nurbaya, Alfred E. Goodey, Kuwé mangkok, Jipang, Cepu, Blora ..
                                               

Témpé

Témpé iku panganan kang digawé saka kacang kedhelé jaralan difermentasi. Fèrmèntasi témpé nganggo kapang rhizopus. Témpé iku jaré ciptanané wong Jawa. Témpé sugih mawa serat, kalsium, vitamin B lan dat wesi. Béda karo tahu, témpé rasané rada kecut. Témpé akèh dikonsumsi ing Tanah Jawa, nanging saiki wis disenengi ora mung saubenging Indonésia nanging uga sadonya. Mliginé kaum végétarian seneng marang témpé minangka gantiné daging.

                                               

Semprong

Kuwe semprong, gulung endhog Asia, sapit, sepit, kuwe Walanda, utawa kapit, yaiku nyamikan wafer tradhisional Indonesia digawe nganggo adonan endhog nganggo cithakan wesi sing dipanasake ing dhuwur kompor areng. Umume ditemokake ing Indonesia, Malaysia, Singapura lan Brunei. Saben cithakan nduweni rong piring sing ditempelake kanthi kenceng lan dipasang ing gagang dawa kanggo diolah-olah ing kompor areng. Cithakan kasebut rata, bergelombang utawa kaukir karo motif kewan kayata iwak, pitik jago, lan keyong sing wujude apik lan dekoratif.

                                               

Sèng

Sèng iku unsur kimia kanthi lambang kimia Zn, nomer atom 30, lan massa atom relatif 65.39. Sèng ora ana ing alam bébas, nanging sajeroning wangun kaiket. Mineral kang ngandhut sèng ing alam bébas antarané kalamin, franklinit, smithsonit, willenit lan zinkit. Sajeroning indhustri zink duwé peran wigati: nglapisi wesi utawa waja kanggo nyegah prosès tèyèng dipigunakaké kanggo bahan bateré zink sajeroning wangun oksida kanggo indhustri kosmetik, plastik, karèt, sabun, pigmen sajeroning cèt lan mangsi zink lan alinasené kanggo cithakan logam, panyepuhan listrik lan metalurgi bubuk zink sajeron ...

                                               

Siti Nurbaya

Siti Nurbaya. Kasih tak sampai, punika satunggiling novèl, ingkang dipunanggit déning Marah Rusli, sastrawan klairan Padang, Sumatra Barat, sastrawan Indonesia angkatan Balai Pustaka. Kaloka kanthi karya Siti Nurbaya punika, ingkang wiwitan dipunterbitaken ing taun 1922. Marah Rusli misuwur ngantos sapriki. Siti Nurbaya sampun dados legendha, wanita ingkang dipunpeksa krama déning tiyang sepuhipun, pikantuk priyantun ingkang boten dipuntresnani. Cithakan angka 38 taun 2003 ISBN 979-407-167-6 Cithakan wiwitan taun 1922

                                               

Alfred E. Goodey

Alfred Edward Goodey inggih punika satunggaling kolèktor lukisan, cithakan lan foto mliginipun ingkang wonten gegayutanipun kaliyan laladan kutha Midlands Derby.

                                               

Kuwé mangkok

Kué Mangkok inggih punika salah satunggaling dhedhaharan tradhisional ingkang kadamel saking glepung beras. Dipunwastani kué mangkok amargi wujudipun kué ingkang mekrok kados mangkok. Kué mangkok ingkang kalebet jajanan pasar punika dipunbiwarakaken kaping pisan déning imigran saking Tiongkok sisih kidul. Déné bahan dhasar kanggé damel kué mangkok inggih punika glepung beras ingkang dipuncampur kaliyan glepung terigu, tapé saking téla, gendhis, lan sapanunggalanipun.

                                               

Jipang, Cepu, Blora

Nalika jaman Kasultanan Demak tlatah Jipang dibawahi Adipati Arya Penangsang utawa dikenal minangka Arya Jipang, murid kinasihé Sunan Kudus. Kanthi wisik saka Sunan Kudus, Arya Penangsang merjaya Sunan Prawata amarga bapaké diperjaya déning Sunan Prawata.