Back

ⓘ Jawa - Jawa, Wétan, Tengah, Wong Jawa, Pananggalan Jawa, Kulon, Aksara Jawa, Njawani, Pratélaning basa ing Jawa, Pratélaning upacara adat Jawa, Sundha ..
                                               

Jawa

Jawa punika asma klintu sawijiné pulo lebet indonésia, jembaré wonten 132.000 km², kaliyan pendhudhuké wonten 114 yuta jiwa. pulo menika pulo ingkang padhet kaliyan kebak dhéwé lebet indonésia. kapadhetané wonten 864 jiwa sa-km². yèn pulo menika nagari, wus dados nagari ingkang padhet nomer kalih sedunia

                                               

Jawa Wétan

Jawa Wétan iku provinsi ing Indonésia. Provinsi iki anané ing ujung wétan Pulo Jawa lan uga ngambah Pulo Madura lan pulo Bawéan. Kutha krajan provinsi iki yaiku kutha Surabaya sing uga kutha gedhé kaping 2 ing Indonésia.

                                               

Jawa Tengah

Jawa Tengah iku provinsi ing Indonésia. Kutha krajané yaiku Semarang. Jawa Tengah iku salah siji saka enem provinsi kang ana ing pulo Jawa. Kajaba jeneng sawijining provinsi, Jawa Tengah iku uga jeneng tlatah budaya ing Pulo Jawa. Dadi sajatiné Ngayogyakarta iku uga pérangan saka Jawa Tengah, yèn ditilik saka sajarah ya pancèn mangkono. Kosok baliné, tlatah Surakarta sawisé Indonésia mardika dadi pérangan provinsi Jawa Tengah. Tlatah Jawa Tengah iku papan kang wong Jawané manggon akèh dhéwé kanthi kwantitatif. Sesanti provinsi iki uga nuduhaké yèn Jawa Tengah iku "Punjer Budaya Jawa". Prov ...

                                               

Wong Jawa

Wong Jawa iku bebrayan utawa golongan ètnis kang asalé saka Pulo Jawa pérangan tengah lan wétan. Nanging ing abad kaping 21 wong Jawa wis sumebar ing saindhenging Nuswantara lan sajabané. Cacahé manawa watara 90 yuta. Asalé saka Pulo Jawa lan mligi ing Provinsi Jawa Tengah lan Jawa Wétan. Nanging ing provinsi Jawa Kulon uga akèh tinemu Wong Jawa, mligi ing Kabupatèn Indramayu lan Cirebon kang mayoritas masarakaté minangka wong-wong Jawa kang migunakaké basa lan budaya Jawa, lan ing Banten lan uga ing Jakarta akèh sumebar wong Jawa. Saliyané wong Jawa baku, ana uga subsuku Using lan Tengger.

                                               

Pananggalan Jawa

Pananggalan Jawa utawa Kaléndher Jawa iku diétung miturut saka peredharané mbulan, kaya pananggalan Islam. Pananggalan liya ana kang dhasaré saka lakuné srengéngé. Miturut sajarah, sadurungé bangsa Hindhu teka ing Tanah Jawa, wong Jawa wis duwé pananggalan dhéwé kang diarani Pranata mangsa, kang dadi paugerané para among tani. Pranata mangsa iki dhedhasar perédharané rembulan. Wiwitané pranata mangsa mung dumadi saka 10 mangsa, lan sawisé tanggal 10 April yaiku pungkasané mangsa kasapuluh banjur nunggu mangsa pisanan yaiku ing tanggal 22 Juni. Mangsa nunggu mau kesuwèn saéngga dikukuhaké m ...

                                               

Jawa Kulon

Jawa Kulon utawa, iku provinsi Indonésia kang dunungé ana kuloné Provinsi Jawa Tengah. Provinsi iki minangka papan kang ndunungi wong Sundha né manggon paling akèh kanthi rélatif.

                                               

Aksara Jawa

Aksara Jawa bisa ateges: Aksara Latin kanggo basa Jawa Aksara Pégon, aksara Arab-Pèrsi kanggo nulisaké basa Jawa Aksara Carakan, aksara kang turun saka aksara Kawi

                                               

Njawani

Njawani, punika sikap tindak tanduk ingkang ngambaraken tumindak caranipun tiyang Jawa. Sawangsulipun, manawi wonten tindak-tanduk ingkang boten sarujuk kaliyan, tepa salira lan unggah-ungguh utawi adat istiadat tiyang Jawi lajeng dipunwastani "ora nJawani" utawi "ora nJawa".

                                               

Pratélaning basa ing Jawa

Ing ngisor iki basa-basa kang dituturaké ing Pulo Jawa, Indonésia Basa Jawa Basa Kangean Basa Batawi Basa Javindo Basa Baduy Basa Indonésia Peranakan Basa Using Basa Sundha Basa Pecok Basa Madura Basa Tengger

                                               

Pratélaning upacara adat Jawa

bedhah bumi Ngekoli Pendhak pindho Surtanah Pendhak pisan Nyatus Nelung dina Nyewu Mitung dina Matang puluh dina

                                               

Sundha

Sundha utawa Sunda iku tlatah kang ana ing kuloning pulo Jawa. Tlatah iki wewengkon kang dienggoni déning wong Sundha. Wates antara tlatah Sundha karo tlatah Jawa iku warna-warna tafsiré. Yèn miturut wates basa, tlatah Sundha iku watesé Indramayu, Cerbon lan Cilacap. Banjur ana tlatah kang terpencil ing Banten. Nanging yèn kang dienggo tapsir iku Wewengkon Kabupatèn Jawa Barat utawa "Alam Sunda", watesé jaré wong Sundha kali Comal ing Brebes.